m&m's

WANTED Poszukiwani za zabójczo dobry smak

Akcja poszukiwawcza
została zakończona!

M&M’sy trafiły do paki dzięki
Panu Michałowi K.,
który zgarnął nagrodę główną
50 000 PLN

W zabawie zostało nagrodzonych
2000 laureatów.

Czerwonego i Żółtego
tropiliśmy razem
64 dni

Dziękujemy za
wspólną zabawę

i zapraszamy na nasz facebook
po następną dawkę emocji.

Zobacz